Wolksvagen – företaget

En mycket stor industri är det multinationella Wolksvagen, företaget och koncernen. Under 1930-talet var avsikten att bygga en bil till lågpris. Den skulle dessutom vara toppmodern och lätt till vikten. Den skulle ta tre passagerare plus förare och ha bästa möjliga väghållningsegenskaper. Dessa visioner hade Ferdinand Porsche som var 57 år gammal då han 1932 byggde den första prototypen. Hans utveckling av bilen blev närmast införlivad med Adolf Hitler. När ”Volks-Wagen” eller ”Kdf-wagen” visades på Berlinutställningen 1938 blev den en riktig sensation. En modern fabrik som var inriktad på serieproduktion byggdes i Nordtyskland. Hitler lade grunden till denna fabrik i en högtidlig ceremoni tillsammans med Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche föddes i norra Tjeckien 1875, en landsdel som då var en del av Österrike-Ungern. Tidigt fick han lära sig plåtslageri i faderns verkstad där han jobbade samtidigt som han skaffade sig utbildning inom elteknik. Under hans framfart upp till biltillverkare körde han ibland racerbilar som var eldrivna. Under kriget deltog han i krigsrustningsindustrin och han dog 1951. När produktionen kom igång på allvar efter kriget producerade man i genomsnitt ungefär 275 bilar per dag. Femtio år senare hade denna siffra stigit till 21500. Men då har man också startat många flera fabriker än som var fallet i början. Koncernen Volkswagen AG har idag fyrtiofem tillverkningsfabriker samt ett mindre antal oberoende monteringshallar världen över. Fabriker finns i alla världsdelar utom Australien. Huvudkontoret finns i Wolfsburg, en stad som grundades 1938 av nazisterna just för Kdf-Wagens fabrik som anlades där. Staden Wolfsburg har cirka 120 000 invånare, huvudkontoret och fabriken har 50 000 anställda. Volksvagenbilar är indelade i åtta segment efter storlek, klass och bruksegenskaper. Alltifrån den minsta modellen Lupo upp till transportbilar som LT och Crafter. De mest kända modellerna genom tiderna är folkabubblan VW typ 1 och VW Golf.