Det är något speciellt, nästan magiskt, med gamla veteranbilar från 20–30 och 40-talen. Benämningen veteranbil är ett samlingsnamn för bilar modell 1950 och äldre. De är verkligen en symbol för sin tidsepok, men samtidigt ett bevis på hur världen, och framförallt teknologin, har utvecklats på de nästan 100 år som gått sedan dessa bilar var …